condor_symbol.png

Helaren

Medicinhjulet är likt en karta av liv och anrik visdom som denna utbildning går igenom. Livet är en resa som vi utforskar i olika nivåer av medvetande genom Medicinhjulets läror och mytiska symbolik. Varje gång vi har kapacitet och möjlighet att växa förändrar vi vår fysiska, emotionella, mentala och spirituella aspekt. Vi tränar oss i att hålla en hög vision om oss själva, och när vi använder vår viljestyrka för att förändra våra handlingar och våra attityder så att de kommer i harmoni med hjärtats drömmar, då blir vi det som är Shamanens uppdrag i vår värld "Change-makers" och medvetna drömmare om kärlek i action! Medicinhjulet börjar i riktning Syd i Helarens medicin och visdom.
                    

Helarens arketyp ber att vi uppmärksammar vad som har hjärta och mening. Vi utvecklar vår inre healer när vi tar hand vårt hjärtas tillstånd och välmående, när vi når ut med kärlek till oss själva och andra, och vi har en balanserad syn på hälsa. Många inhemska kulturer tror att hjärtat är bron mellan fader himmel och moder jord. Resan runt ett medicinhjul handlar om att öppna hjärtats kraft, detta är det största helande du kan ge dig själv och dina ledaregenskaper. När vi lever med ett öppet hjärta, har vi modet att vara autentiska eller att säga vad som är sant i oss, vi har styrkan att vara allt som vi är i livet. Närhelst vi är modiga, visar vi  helande kraften av att uppmärksamma vad som har hjärta och mening. En shaman är en person som är dedikerad till självkännedom och kraft till att upptäcka sanningar bortom vanlig verklighet för att skapa helande och helhet till individ och samhälle.

Elementet i riktning Syd är jord, vårt fysiska universum, och som dikten säger -se djupt in i den och inse att du är jorden. Om vi ser ut i vår värld idag är detta en stor separation från källan som ger oss liv. En person som är sjuk har bara en bön -att komma tillbaka i hälsa. En frisk människa har många drömmar och böner för att fullt ut uppleva livet! För att leva fullt ut måste du vara medveten om vem du är och vad du är här för att lära och ge tillbaka till livet.

Med denna typ av spirituellt arbete lär du dig av helarens arketyp ormen, att släppa taget om dina historier som inte längre tjänar dig igen och igen när de blir gamla, precis som ormen ömsar sitt egen skinn. I processen föryngrar du din livskraft, föder dig själv på nytt, och börja leva i en mer hälsosam, glad, näringsfylld berättelse om vem du är. Vilken Story lever du? Dags att förnya och förändra? Det personliga helande arbetet här i Syd av Medicinhjulet är en viktigt grund för att vara en stor visionär!

Healing innebär principen om rätt relation, förmågan att balanserat ge och ta emot och förmågan att komma genom hjärtat. I Anderna kallar de denna princip Ayni. I shamansk energi medicin säger vi detta är den enda lag som denna andliga väg kräver, resten är läror och riktlinjer som varje elev utforskar och upplever genom ceremonier och medvetenhet i vardagen. För att bevara hälsa och välmåendet måste vi vara i balans mellan att ge och ta emot. Att vara i Ayni är en kraftplats som gör att vi flödar med stöd från gudomligheten, flöde med tid och synkroniska händelser. När vi lever med denna princip befriar vi oss från det förflutna och har kraft i varje stund som blir bränsle till våra drömmar och visioner.

Vi har en ceremoni i andinsk shamanism att ge offergåvor till moder jord eller till Pachamama som vi säger i Peru. I denna klass lär du dig att skapa en ceremoni och ge en gåva av tacksamhet för allt det du har i ditt fysiska liv till moder jord som en del av din medicin.

Medicinhjulet är en utbildning till att vara en person som tjänar och värnar om livet på jorden. Denna utbildning har en energimässig komponent som är en serie av initieringar som hjälper oss att utveckla en ny arkitektur i vårt ljusenergifält (aura). Det är 9 initierings riter som väcker förmågan i hur vi manifesterar och skapar i samklang med universum. I huvudsak handlar riterna om hur vi förvaltar och lever dess kraft. De är inte ego-utmärkelser, inte heller gör de någon speciell. Från en position av icke ego, kan vi verkligen vara i service till livet, samhället och vår globala gemensamhet.

 

I sydklassen ingår fyra andinska initieringar till att stärka din energi med naturens element, öppna upp ditt intuitiva seende, komma i energimässigt nära relation med shamanens arketyper samt att genom din personliga healing skapa ditt altare av medicinstenar. Här börjar vi vandra Skönhetens väg i relation till oss själva och allt i vår omgivning.

Välkommen till en magisk resa i dig själv med ett spirituellt växande som tar dig in i Andernas mystik av healing och den större kosmiska drömmen.

“Vi behöver ett verkligt uppvaknande, upplysning, för att förändra vårt sätt att tänka och se saker. Andas in och var medveten om din kropp och se djupt in i den, inse att du är jorden och ditt medvetande är också jordens medvetande.” ~Thich Nhat Hanh

Kvalitéer i riktning Syd

Element: Jord

Färg: Röd

Aspekt av mänsklig natur: Fysisk

Cykel av mänsklig utveckling: Näring

Helarens Arketyp: Orm