condor_symbol.png
                                   
Att ta nästa steg upp i Norr av medicinhjulet, är som att vandra de höga bergen av visdom där vi förflyttar oss in i en annan känsla av tid och rum. Vi kliver in i mystikens läror, en plats dit du måste gå för att få tillgång och erfarenhet genom din upplevelse. Vi lär oss att arbeta med det som är okänt, att omforma (Shapeshifting) vår värld i den modiga resan av Destiny där vi inser att framtiden aldrig kommer till oss, vi är här för att möta den i nuet. Vi tränar/upplever/och lär oss att förvalta ögonblick av helig kraft där vi har tilltro i våra hjärtan, det ögonblick då allt är möjligt. Från att ha arbetat i vår sårade historia i Syd och praktiserat den spirituella krigarens färdigheter i Väst, är vi redo för ett äventyr i vår själsliga dimension där vi går bortom egostrukturer och allt det som vi redan vet. 

Läraren

Andean despacho ceremony

Norr är en plats för vintern, av den vita snön som påminner oss om det vita håret av de äldste. Det är den sanna vishetens gryningsplats. Här bor lärarna av intellektuella gåvor som symboliseras av höga berg och heliga vatten. Några av de speciella gåvor som väntar shamanen i Norr av medicinhjulet är att föreställa sig, att förstå, att organisera, att minnas, att tolka dolda betydelser. Det är platsen för det stora mysteriet. 

 

Den princip som vägleder läraren är att vara öppen för hur visionen manifesterar sig, inte vara fast i detaljer om hur. Lärarens väg är en praxis i förtroende och tillit till den container ur vilken vishetens kvalitéer växer; tydlighet, objektivitet, urskiljning och öppenhet.  

 

Shamanska traditioner har tillgång till mänskliga resurser av visdom genom att lära sig att vara i tillit och vara bekväm med tillstånd att inte veta. Motsatsen till tillit är kontroll. En individ som har svårigheter med överraskningar eller det oväntade har attachments, fasta perspektiv och ett starkt behov av kontroll. Attachments är specifika förväntningar och önskningar som projiceras på människor, platser och situationer. Det gör oss rigida och kontrollerande istället för öppna och flexibla till nya sätt.

 

Om vi ser till den naturliga världen, lär vi oss att allt är i ständig rörelse. Vi måste vara flexibla, anpassa oss till förändringar och gå ur våra upprepningar av rutin för att flöda friskt med livet. Livet självt kommer att ge oss visdom på ett sätt som vi inte kan förstå eller välja från vårt mind. Det är upp till oss att vara öppna för alla dessa visdomskällor och omfamna dem med hela vårt hjärta. Tillsammans med kunskap måste vi söka visdom. Kunskap är att förstå vad som ses, visdom är att veta vad som inte syns. Ingen kan vara hel utan båda dimensionerna av lärande.

 

Elementet i Norr är eld. I denna medicin tradition tar vi vår plats runt heliga eldar bland förfäder, visdomsbärare, de som skiner av kraft och ljus. I denna ceremoni ber vi från vårt hjärta, både för vad vi är redo att släppa taget om (något attachment, begränsande övertygelser, gamla historier, rädsla mönster) och vi ger tysta böner och gåvor för drömmar, mod, uthållighet med öppenhet för hur de kommer in i våra liv. Elden blir vår lärare och en plats av ceremoni.

 

De höga bergen är en annan lärare i Norr. Ju högre vi klättrar dess sluttningar, desto brantare och svårare blir vägen. Och ändå ju högre vi går, desto mer kan vi se och desto starkare kan vi bli. Vi ger oss ut på en okänd resa i livet! Kolibrin ber oss att komma ihåg att resan är lång och kräver mycket energi och koncentration, men längs vägen finns alltid glädje, skönhet och sötma. Hon är den som förnyar livet, den heliga pollinerare som påminner oss att anpassa sig, att arbeta inom den resa vi är på, och hålla oss medvetna och öppna i ögonblicket till de potentialer av gåvor varje dag erbjuder. Varje dag känns inte alltid storslagen, vår vardag erbjuder inte alltid möjligheter att lysa våra färger på det ljusaste sättet, men varje dag erbjuder något av söt nektar, av lärande, av visdom som berikar vår själ och dess resa av att leva Destiny.

We all know that our deeds today affect tomorrow, that our smallest gestures influence destiny, that the future of our species changes constantly with every action of every living thing on Earth. But can you imagine that today´s experience might also depend on something that happens tomorrow? That you and I might not be sitting here were it not for something that happens a month from now? The second lesson of mastery is that time is polychronic and monochromic - it does not fly like an arrow only. It also turns. Like a wheel. When these two kinds of time intersect, that is sacred time, ritual time, when you can influence the past and summon destiny from the future.                         

- Alberto Villoldo

Kvalitéer i riktning Norr

Element: Eld

Färg: Vit

Aspekt av mänsklig natur: Mental

Cykel av mänsklig utveckling: Växande

Lärarens Arketyp: Kolibri

Hummingbird
Ausangate in Peru