Medicinhjulet - En spirituell resa av personligt helande & självledarskap

Vi lever i en tid av omvälvande förändringar. I en orolig värld som kallar oss till helande i livets kärna, vårt eget inre hjärta och de smärtsamma historier som påverkar nuet. För att skapa en ny värld, som vi alla har en roll i byggandet av, skapa en framtid där vi människor lever i harmoni med varandra och med respekt för vår Jord och allt levande, krävs en högre medvetenhet.


Livet kallar oss till att bli extra ordinära människor som fokuserar på det positiva och har tränade ögon till se världen som full av möjligheter. Det är ett skifte från att se en värld som endast består av form och materia, till att se en värld som är öppen och i första hand består av relationer. Bortom allt det som vi ser, berör, känner, smakar och hör, finns en djupare nivå av spirituell verklighet som informerar den fysiska världen. När vi väl förstår detta börjar vi inse att framtiden inte är i en fast form, utan att vi lever i en värld av möjligheter och inflytande genom våra sätt att agera med nuet i känslor och tankar.


Allting omkring oss är i ständig rörelse. Ingenting i naturen stannar stillastående. När vi ser verkligheten mer som den är, inser vi att ingenting är permanent, att vi lever i en värld av ständig möjlighet. När vi skiftar våra fasta begränsande trosatser och medvetandegör vårt tänkande, börjar vi se oss själva som en del av en universiell skapelseprocess. Men viktigt är att vi låter livet flöda genom oss snarare än att försöka kontrollera livet.


När vi är i ett flödande tillstånd, är vi öppna för livet och alla dess möjligheter, villiga att ta nästa steg som det presenterar sig för oss. För detta måste vi vara i nuet, vi måste se vad som är nära framför oss. All kraft är nu, det är härifrån vi gör val som anpassar och påverkar visionen som vi har av oss själva och av världen.


Meditation är en stor nyckel för att sakta ner, öppna upp, och vara i ögonblicket. Det är ett instrument för att öppna upp alla våra sinnen och få tillgång till en kreativ princip inifrån. Genom en daglig meditationsträning blir vi mer medvetna och mer närvarande med det som dagen presenterar för oss, mer grundad i hur vi går i världen, och synkronicitet av händelser utan ansträngning kommer in i våra liv.


Jag har en fråga till dig - vilken nivå av inflytande och påverkan tror du att du har i världen? stor eller liten? Ta gärna några minuter för att reflektera över denna fråga. Om du tror att det är litet, hur kan du höja din medvetandenivå i hur du gör dina val? Om du tror att det är stort, hur styr du den kraften och tar fullt ansvar för konsekvenserna det skapar? Blunda och lyssna till din egen inre röst av sanning och visdom. Vad är din dröm om världen? Hur lever du, hur bidrar du till denna livsvision? Hur inspirerar du dig själv och din omgivning till att göra den mer verklig?


Medicinhjulet är en unik möjlighet att öppna ögon och hjärta genom att läka det förflutna, hur de gamla historierna lever inom dig och färgar ditt nu. Det är en spirituell träning i att leva i balans och power, att hämta kraft i mystiken bortom ego och begränsningar, att kraftfullt engagera det heliga med livet och "shapeshifta" vår värld för att nämna några fantastiska egenskaper med att gå ett Medicinhjul. Genom den shamanska utbildningen transformeras livet till att spegla dina högsta drömmar, vilket är en pågående resa av högre medvetenhet och helande på livets väg.


Vi lever i extraordinära tider, och vi bjuds in av livet till att vara extraordinära. När vi blir det som vi verkligen är, har vi det mesta att erbjuda andra människor och världen som helhet. Shamansk energi medicin öppnar vårt inre till kosmisk visdom, en resa mot helheten i den spirituella och den fysiska aspekten av det vi människor är. Genom denna transformationsprocess blir vi våra egna ledare i service till vårt eget soul-mission och gåva tillbaka till denna värld! Varmt välkommen!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Me
  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon