Shamanism i den moderna världen.

Shamanism är en uråldrig spirituell och ceremoniell tradition som utövas av ursprungsbefolkningar över hela världen. Den är baserad på läran om vår naturliga kosmiska rörelse genom tid och rum för att skapa en direkt gemenskap med naturen och vår värld av levande energi. Grundläggande för shamanism är principen om helheten eller enighet, och insikten att allt i universum är sammankopplat.


Den ekologiska krisen vår planet går igenom av konflikter, krig, miljökatastrofer, och den växande materialismen i alla aspekter av livet talar om en värld i akut obalans. Den moderna världen har ett starkt intellekt och en stark handlingskraft men lösningar på våra globala problem kräver något mer, en källa av visdom och relation till den naturliga världen som kommer genom hjärtats power, en källa av villkorslös kärlek till livet och jorden som alla naturfolk hämtar kraft ifrån.


Vi behöver komma tillbaka till en individuell högre medvetenhet om att vi är en del av allt det som är omkring oss och att vi är sammanlänkade med allt som existerar. För det är bara genom att minnas det heliga med livet och uppleva hur vi är en del av helheten som vi verkligen kan göra en skillnad i vår värld. Att öppna hjärtat innebär att sätta en kärlekskraft i rörelse, en kraft som balanserar och harmoniserar intellekt och handlingskraft till att skapa positiva förändringar i alla våra relationer. Tänk en värld där hjärtat leder alla handlingar istället för rädsla, girighet, separation, och våld. En värld där långsiktiga lösningar för fred och hållbara livsvillkor för allt levande går före kortsiktiga mål och finansiella framgångar. Denna höga spirituella medvetenhet om livets helighet kan inte komma från tanke och logik, utan behöver kännas och upplevas djupt i den mänskliga själen som en kosmisk sanning.


Shamanism ger en direkt upplevelse av det heliga, den spirituella dimensionen av vårt universum, och av enighet och sammanlänkningar av alla dess delar som hjälper oss att bidra till mer balans i vår värld, och till fred, harmoni och hälsa för vår planet och dess många invånare. Shamanskt medvetande hör naturligt hemma i den moderna världen och spelar en viktig roll för hur inhemska och moderna kulturer möts i sökandet efter gemensamma lösningar på globala problem.


Vi i västvärlden kan bli stora helare och stora visionärer om vi minns vår sanna spirituella natur. Den shamanska livsresan är en vacker och djupgående spirituell upplevelse, vars anrika visdom och mystik ger mening åt människans potential och mänsklighetens medvetna revolution mot fred och harmoniska relationer. Shamaner är människor av perception, av power i action, change-makers och brobyggare...


Är du en av dem som bär en längtan att utforska mer av dig själv och hela ditt förflutna? Har du en känsla av att du har värdefull potential som du ännu inte utvecklat? Vill du komma närmare din själ och få en djupare mening med ditt liv? Ta nya modiga steg till att förverkliga dina drömmar där din fysiska och spirituella power går hand i hand?


Det är min passionerade drivkraft att jobba för en mer medveten värld med människor som vill växa i sin själ och göra positiv skillnad i sitt eget liv eller/och i den större helheten.


Vill du veta mer om Shamanism som en spirituell väg? maila jeanette@sunpeople.se


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Me
  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon