Soul Retrieval Healing

Själförlust är en shamansk term som används för att beskriva en obalans som orsakas av en förlust av någon del av vår innersta essence. Det är en spirituell sjukdom som orsakas av trauma som kan resultera i känslomässig eller fysisk sjukdom.

Soul Retrieval är en anrik shamansk form av helande, där en Healer hämtar tillbaka de förlorade själsdelarna till klienten och återintegrerar dem för att återställa balansen. Soul Retrieval returnerar gåvor och personlig kraft som våra förlorade själdelar förkroppsligade.


Trauma och känslomässig splittring kan komma i många former; separation, skilsmässa, olyckor, förlust av en älskad, sjukdom, operationer, känslomässiga eller fysiska övergrepp. I dessa fall lämnar ofta en del av vår själ, vårt inre ljus, vår kropp för att klara av smärtan. På shamanskt språk säger vi de delarna återvänder till Moder Jord (vår undermedvetna värld) där det är tryggt. Kvar blir en person som på olika vis går in i överlevnadsstrategier och själsliga kontrakt för att lindra smärtan av förlusten.

Om/När livet åter blir tryggt kan Soul Retrieval ske automatiskt i drömmen eller genom ett helande möte. Men ibland återvänder inte dessa splittrade delar av våra själar, och utan hela vår helhet kan de vara svårt och smärtsamt att fungera i vår värld.


Symtom på själsförlust kan vara:

· Kronisk depression

· Apati, domningar, brist på vitalitet eller trötthet

· Ohälsosam relation till en person, tidigare partner eller familjemedlem

· En känsla av att du tittar på ditt liv från utsidan

· Kronisk sjukdom eller ett svagt immunförsvar

· Känslor av tomhet som du försöker fylla med materiella saker

· En benägenhet av missbruk eller destruktiva beteenden


Har du någon av dessa symtom och känner att du saknar någon del av dig? Kanske utan att kunna sätta ord på vad du saknar och varför?


Jag har jobbat med Soul Retrieval healing i 16 år och förundras vid varje session hur fantastiskt healing sker. Personer som gått många år i terapi uttrycker att i endast en session av Soul Retrieval återfinns glädjen och känslan av att ha tillgång till hela sig själv. Dock kan de behövas 2-3 sessioner för att helt integrera de spirituella gåvorna och få stöd i att skapa nya sätt att leva och vara i balans och kraft på livets väg.


Läs mer om sessioner www.jeanettemantel.com/healing

Varmt välkommen!


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Me
  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon