condor_symbol.png
                   
I shamansk energi medicin lär vi oss att gå på livets väg som den fredliga krigaren, den som lyser av kraft, den som inte har något behov av fiender någonstans. Krigarens arketyp av Jaguar leder oss på en djup inre resa för att väcka vår uppmärksamhet där vi är fångade i illusion, rädsla, eller livlöshet. Dess medicin provocerar snabb förändring när det behövs för att leva i hälsa och frigöra vår energi så att vi har full tillgång till viljekraften på vår Destiny resa.
 
Att bli en ledare för dig själv eller på något område i ditt liv innebär att utveckla den inre krigaren. Principen som vägleder krigaren är att "show up" och välja att vara närvarande i varje stund. Denna väg ber oss att resa till kärnan för vår sanna essence, där det är möjligt att uppleva sambandet mellan den mänskliga själen och resten av universum, och mellan den mänskliga själen och skaparen av allt liv. Den ber oss att gå bortom samhällets brus då och då för att få spirituella insikter om vad som är sant i hjärtat av den vi är. Det ber oss att gå ensamma för att möta skaparen och vara i det heliga med livet.
 
Välkommen till väst av Medicinhjulet där du lär dig att acceptera dig själv som både en spirituell och fysisk person.

Den Spirituella Krigaren

Väst är den riktning från vilken mörkret kommer. Det är riktningen av att gå in i vår egen inre värld, av drömmar, av bön och av meditation. Väst är platsen för prövning, där viljan är testad till sina yttre gränser så att gåvan av uthållighet kan vinnas. För desto närmare vi kommer mot ett mål, desto mer utmanande blir vägen dit. Förmågan att hålla sig till en utmaning även om det är mycket svårt och till och med smärtsamt är en viktig lärdom att lära sig i väst. 

Eftersom åska och blixt ofta kommer därifrån är väst också en riktning av kraft. Kraft att läka. Kraft att skydda och försvara. Kraft att se och veta. Här måste shamanen lära sig att hantera kraften på ett balanserat sätt för att inte konsumeras av den eller missbruka den för sitt ego. Allt liv lever på kraft = energi och det är viktigt att harmonisera sin kraft inifrån för att leva ett liv i hälsa och harmoniska relationer.

 

Ett annat mycket viktigt arbete i väst är skuggarbete. Carl Jung var den förste som gav oss termen "Shadow", som hänvisar till de delar av vår personlighet som vi har förkastat av rädsla, okunnighet, skam eller brist på kärlek. När vi integrerar skuggan, ljus eller mörk, återupptäcker vi en djupare källa till vårt eget spirituella liv. Många inhemska kulturer syr små bitar av speglar i ceremoniella kostymer eller limmar dem på masker för att påminna oss om att vi är speglar för varandra. Dessa samhällen tror att varje person kan vara antingen en klar spegel eller en mörk spegel. Klara speglar är människor som vi idealiserar eller tror att vi inte kan vara som. -Vi ger bort vår kraft. Mörka speglar är människor som vi har svårigheter med och som vi absolut inte vill vara lika på något sätt. Vilka mänskliga kvaliteter vi än ser i dessa klara eller mörka speglar, saknas dessa skuggaspekter i vår helhet och eftersom vi inte vill tillkännage dem i oss själva, blir de våra misstag och svagheter. Skuggarbete är en bra medicin. Vi förnyar vår vision och blir fria från illusionen av separation så att vi verkligen kan drömma en ny värld in i verkligheten.

 

Den Spirituella krigarens väg handlar om att gå i världen med kraft, balans, etik och integritet på hög nivå. En stor ledarfärdighet är konsekvens i ord och handling. När vi säger vad vi menar, och gör vad vi säger, får vi förtroende och värdighet för oss själva och vår omgivning. Många inhemska samhällen inser att en brist på konsekvens mellan ord och handling alltid resulterar i en förlust av kraft och effektivitet. När vi talar sanning, går sanning, handlar med sanning, blir allt i vår värld sant och vi kan hålla mycket power utan att konsumeras av den. Detta är vad vår moderna tid kallar på, stora visionärer som vet vem de är, som lever sin sanning och har modet att låta visionen om vad som är möjligt flyga!

Everything that irritates us about others can lead us to an understanding about ourselves.

- Carl Jung

Kvalitéer i riktning Väst

Element: Vatten

Färg: Svart

Aspekt av mänsklig natur: Känslor

Cykel av mänsklig utveckling: Beskydd

Krigarens Arketyp: Jaguar

Spiritual Warrior archeype
Amazon Warriors