condor_symbol.png
                                  
Vi har kommit till Öst. Ett sista steg på en resa av lärande som aldrig tar slut. Vi får en vision om vad vår potential är från lärorna i Medicinhjulet. Genom att leva upp till den visionen och inspireras av dem som vandrar framför oss växer och utvecklas vi. Vår vision om vad vi kan bli är som en stark magnet som drar oss mot den. Här i Öst är vi ombedda att sluta leva bara för oss själva och lyfta vårt medvetande i service till samhället och det större perspektivet av livet på jorden.
 
Elementet i Öst är luft. Vinden renar våra sinnen och håller vårt flerdimensionella jag i balans. En fin vana är att lyssna till vindens röst och rensa våra sinnen för att göra fullt medvetna val. Välkommen till de större vingarna, till kosmiskt ljus, och din del i samskapandet av verkligheten. Det handlar om att fokusera din intention och justera din vision mot den större drömmen. Likt örnarna som cirklar i skyn är vi kallade till högre medvetande!

Visionären

Inka prayers to father sky

Öst är den riktning från vilken en ny dag kommer in i världen. Det är riktningen av illumination, där vi använder våra inre ögon att se det osynliga. Öst är platsen där allt börjar likt soluppgången varje dag. Här återvänder vi många gånger i samband med en livsresa. Varje gång kommer det att finnas nya saker att lära sig på en ny nivå av förståelse. Det är riktningen för guidning och ledarskap. Gåvorna här handlar om hur vi håller kommunikation på ett vackert och tydligt sätt som hjälper andra att förstå. Även förmågan att se tydligt genom illusioner, potentialer och vad som ännu inte kommit i manifestation tränas här.

 

När vi följer visionärens väg kan vi göra sanningen synlig. Principen som vägleder visionären är att tala sanning utan skuld eller dömande. När vi uttrycker den inre visionären kommunicerar vi vårt kreativa syfte och livs dröm, agerar från vårt autentiska jag, är sanningsenliga, och hedrar vårt sätt att se. Det finns fyra sätt att praktisera seende - perception, insikt, drömmar, och visioner.

 

Många inhemska kulturer i Amerika håller en tro att varje individ är original medicin, att det inte finns någon helt lik den andra på jorden. Därför är det viktigt att ge sin kreativa idérikedom av livsdröm eller mening tillbaka till livet. Om inte, kan de gåvor som kan göra positiva förändringar på hela livets väv gå förlorade. Vårt arbete är att komma helt och hållet fram med våra gåvor, talanger och resurser, och att möta våra tester och utmaningar. Det är viktigt för oss alla att kliva fram nu och ge liv åt de många gånger dolda gåvorna inom oss, så att det åter kan bli fred och en positiv framtid för allt liv på vårt gemensamma hem, jorden. Kom ihåg att du är unik och behövs i dessa turbulenta tider!

 

En av de viktigaste gåvorna vi lär oss här är förmågan att fokusera vår uppmärksamhet i nuet. När vi lär oss att fokusera vår uppmärksamhet, har vi en vakenhet i alla sinnen och kan fullständig ge av oss själva till vad vi gör. I medicinhjulets utbildning tränar vi detta mycket i vad vi kallar tracking. Vi övar på att fokusera våra ögon för att se från olika nivåer av perception, vi samlar in information från dessa olika nivåer för att hjälpa oss att skifta hur vi ser på världen. I Öst arbetet inser vi att beroende på hur vi uppfattar eller ser på verkligheten så skapas den, så när vi skiftar vår perception förändras naturligt vår värld. 

 

Likt örnen, behöver en ledare ofta resa ensam. Örnen flyger högt över världen. Den vakar över alla livets rörelser och har förmågan att vaka över andras välmående. Detta är en viktig gåva att lära, för det är en sak att se den situation som andra befinner sig i, ännu en annan att ha hjärtat öppet för att ha viljan att hjälpa, och en annan att veta vad man ska göra. En bra ledare lär sig att se saker som de är i relation till alla andra saker, att vara oberoende, att ha hopp för människor och lita på hans/hennes vision. Men innan resan görs genom Syd av Medicinhjulet, där de begränsande gamla historierna helas och hjärtat öppnas i medkänsla, och tills resan görs genom Väst arbetet av ljusa och mörka speglar och att lära sig att korrekt använda power, och resan i Norr där ledaren lär sig att tjäna och vägleda människor med visdom, kan man bli en stark visionär för sig själv eller som ledare i service till mänskligheten, jorden och livet självt.
 
När du går ett medicinhjul lär du dig att använda dina ögon av kraft, hur du verkar i ett flöde av synkronicitet, hur du engagerar, expanderar, och utforskar dig själv och framtida möjligheter som gör skillnad i vår värld. Välkommen till en utbildning som förändrar livet!

Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a field.

I´ll meet you there.

- Rumi

Kvalitéer i riktning Öst

Element: Luft

Färg: Gul

Aspekt av mänsklig natur: Spirituell

Cykel av mänsklig utveckling: Helhet

Visionär Arketyp: Örn/Kondor

Inka prophecy of Eagle/Condor
View from Huyna Picchu
Condor temple in Machu Picchu